Op zaterdag 9 februari was tijdens Boot Holland onze jaarlijkse sponsorborrel. Deze stond in het teken van een gezellig samenzijn en informatie over de winterperiode. Wat is er allemaal gebeurd aan It Doarp Huzum en wat is er nodig voor het nieuwe seizoen. Ook de wens om een nieuw grootzeil aan te schaffen dit jaar werd daarin nog eens benadrukt. Wij danken de gulle gevers die hier hun financiële bijdrage aan leveren!

Hilde Tjeerdema – beschermvrouwe van It Doarp Huzum – heet de sponsors welkom.
Schipper Johannes Meeter legt uit wat het effect zal zijn van een nieuw grootzeil.
En hij was er gelukkig ook weer bij. Wereldkampioen SKS wimpel verkoper Ate Dijkstra!