It Doarp Huzum

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub It Huzumer Skûtsje over een ander skûtsje. Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

het bestuur van de stichting

Wouter Rietman

Voorzitter

       

Mart Eerligh

Secretaris, Sponsorcommissie

       

Ida Hoekstra-Meeter

Penningmeester

Lodewijk Meeter

Technische zaken

       

Klaas Betten

Website, contact ploegjesilen, SKS Wimpels

       

Simon Vlas

PR & Communicatie, website