It Doarp Huzum

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje over een ander skûtsje. Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

het bestuur van de stichting

Jacques Buith

Voorzitter

       

Geertje Bergsma

Secretaris

       

Ida Hoekstra-Meeter

Penningmeester

       

Simon Vlas

PR & Communicatie, website

       

Durk Talsma

Algemene zaken

Lodewijk Meeter

Technische zaken

       

Herman Hoekstra

Commerciële zaken