Na ruim 7 jaar neem ik per 31 december 2023 afscheid als voorzitter van de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje. Dit met gemengde gevoelens. Aan de ene kant weet ik dat je na je 70ste levensjaar volgens de statuten moet aftreden. Aan de andere kant weet ik dat ik het besturen ga missen.  Loslaten is best moeilijk realiseer ik mij.  Natuurlijk kan ik hier een terugblik gaan geven, maar wat is de toegevoegde waarde van een uitgebreid verhaal over het verleden? Maar goed; toch een paar herinneringen. Ik weet nog goed dat Gerrit Visser vroeg of ik interesse had in een bestuurlijke functie bij Huzum. Dat was zeer zeker het geval en een half jaar later mocht ik mij voorzitter noemen. Het begin was heftig. De afhandeling van de aankoop van het nieuwe skûtsje, de financiering daarvan via leningen zoals de obligatielening, een nieuwe schipper en bemanning, de viering van het 50-jarig bestaan van de stichting, het moeizame proces van sponsorverwering, etc.  Inmiddels zijn we – in ieder geval bestuurlijk en financieel – in rustiger vaarwater gekomen. En hebben we de laatste jaren ook steevast het linkerrijtje behaald in de SKS. Natuurlijk is er nog genoeg te doen en te besluiten. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de situatie die nu is ontstaan binnen de SKS. Nadat met enige moeite een nieuwe zeilformule – die een meer gelijk speelveld moest opleveren – tot stand is gekomen,  doen we (= een aantal commissies) er alles aan om dat gelijke speelveld weer om zeep te helpen. We staan voor de vraag of we daar in mee gaan en hoe en vooral ook hoe dat te financieren. Wel, dat is iets waar ik bestuurlijk geen deel meer van uitmaak, en ik wens het bestuur hier alle sterkte mee.

Dan nog een woord van dank aan allen die Huzum ondersteunen: sponsors, donateurs, leden van de club van honderd, sponsors in natura, vrijwilligers.  En natuurlijk ook een woord van dank aan mijn (ex) medebestuurders: Klaas, Mart, Guurtje, Ida, Durk, Lodewijk, Simon en Geartsje. Hartelijk dank voor de prettige en constructieve samenwerking. En ik wil zeker ook een woord van dank richten aan onze ambassadeur en sponsorwerver Wopke. Uiteraard bedank ik iedereen die Huzum een warm hart toedraagt voor het feit dat ik uw voorzitter mocht zijn.

Ik wens Jacques Buith als voorzitter alle succes toe en dat geldt ook voor Herman Hoekstra die zich met commerciële zaken gaat bezighouden. Uiteraard wens ik schipper en bemanning ook alle succes toe in de komende jaren.

Onze betrokkenheid blijft: als sponsor, fan en vrijwilliger zullen Marion en ik Huzum niet loslaten.

Uw oud-voorzitter,

Wouter Rietman

Wouter Rietman