Word ook sponsor van It Doarp Huzum

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje over een ander skûtsje. Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

Over ons skûtsje

Eenmalige donatie

Uiteraard kunt u te allen tijde een eenmalige donatie schenken aan “It Doarp Huzum”. Dit wordt erg gewaardeerd en bovenal goed besteed. Uw spontane gulle bijdrage kunt u overmaken naar onze rekening:

NL51ABNA0580251411 t.n.v. ‘Huzumer Skûtsje’