Stichting Vriendenclub Huzumer Sk没tsje

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub Huzumer Sk没tsje over een ander sk没tsje.聽Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

 

Stichting Vriendenclub Huzumer Sk没tsje

Wie een wedstrijdsk没tsje in de vaart wil houden, moet financieel enige armslag hebben. Een nieuw grootzeil bijvoorbeeld kost circa 鈧 15.000. Na drie jaar moet zo`n zeil worden vervangen. Een schipper die serieus wil meedingen naar het kampioenschap, heeft daarnaast meerdere tuigen nodig om ieder weertype het hoofd te kunnen bieden. Ook onderdelen als het roer, de mast en de zwaarden hebben niet het eeuwige leven. 鈥淚t Doarp Huzum鈥 kan weliswaar rekenen op een legertje vrijwilligers met twee rechterhanden, maar niettemin moeten wij jaarlijks enorm veel geld investeren.

Stichting Vriendenclub Huzumer Sk没tsje heeft tot doel 鈥淚t Doarp Huzum鈥 mee te (kunnen) laten doen aan de wedstrijden. Om te zorgen voor de financi毛le draagkracht die nodig is om het sk没tsje op niveau in de door de SKS vereiste wedstrijdvorm te brengen en te houden, proberen wij met particulieren, bedrijven en instellingen afspraken te maken.

Zonder sponsors geen succes

Zonder sponsors gaat het het 鈥淚t Doarp Huzum鈥 niet voor de wind. Zo simpel is het. Hoewel we erg gelukkig zijn met onze trouwe club sponsors, zijn nieuwe sponsoren altijd welkom! Bedrijven, instellingen en particulieren met hart voor het Huzumer Sk没tsje zijn van levensbelang. Sommigen leveren hun bijdrage in natura; anderen in geld. In welke vorm dan ook: met elkaar leveren onze sponsoren de fundering waar wij op kunnen bouwen. Uiteraard staat er ook wat tegenover het sponsorschap, aangezien wij het gezegde 鈥榲oor wat, hoort wat鈥, respecteren.

Sponsormogelijkheden

Onze sponsors worden allemaal uitgenodigd om aan boord van een rondvaartschip een SKS-wedstrijd bij te wonen. Dat doen we meestal op de wedstrijd bij Grou; dit is de eerste wedstrijd van de SKS wedstrijdenreeks. Dit is voor onze sponsors een uitstekende gelegenheid om te zien hoe de sponsorgelden bijdragen aan de resultaten van ons sk没tsje. Afhankelijk van het type sponsorovereenkomst bieden wij onze sponsors een aantal leuke andere items.

Volg ons op
Sociale Media

Eenmalige donatie

Uiteraard kunt u te allen tijde een eenmalige donatie schenken aan 鈥淚t Doarp Huzum鈥. Dit wordt erg gewaardeerd en bovenal goed besteed. Uw spontane gulle bijdrage kunt u overmaken naar onze rekening:

NL51ABNA0580251411 t.n.v. 鈥楬uzumer Sk没tsje鈥


Helpt u mee?