Contact

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub It Huzumer Sk没tsje over een ander sk没tsje.聽Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

Heeft u na het bezoek aan onze website nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contactgegevens secretariaat

Secretaris:
Dhr. Mart Eerligh
It B没terfabryk 19
9001 DN Grou

Telefoon : 06 鈥 22 21 42 91

Email:聽contact@itdoarphuzum.nl

Rekeningnummer:聽NL51ABNA0580251411 t.n.v. 鈥楬uzumer Sk没tsje’

Volg ons op
Sociale Media