Contact

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje over een ander skûtsje. Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

Heeft u na het bezoek aan onze website nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contactgegevens secretariaat

Secretaris:
Mw. Geertje Bergsma
De Terp 8
9008 RD  Reduzum

Telefoon : 06 – 80 16 13 47

Email: contact@itdoarphuzum.nl

Rekeningnummer: NL51ABNA0580251411 t.n.v. ‘Huzumer Skûtsje’

Volg ons op
Sociale Media