Contact

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub It Huzumer Skûtsje over een ander skûtsje. Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

Heeft u na het bezoek aan onze website nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contactgegevens secretariaat

Secretaris:
Dhr. Mart Eerligh
It Bûterfabryk 19
9001 DN Grou

Telefoon : 06 – 22 21 42 91

Email: contact@itdoarphuzum.nl

Rekeningnummer: NL51ABNA0580251411 t.n.v. ‘Huzumer Skûtsje’

Volg ons op
Sociale Media