It Doarp Huzum

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje over een ander skûtsje. Met ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

De SKS organiseert ieder jaar het SKS Skûtsjesilen. Een twee weken durende titanenstrijd van veertien skûtsjes op de wedstrijdwateren van Friesland.
“It Doarp Huzum” maakt hier al sinds 1968 deel van uit.

 

Anno nu

Duizenden bezoekers genieten elk jaar weer van dit bijzondere evenement. Ook is er veel mediabelangstelling. Om mee te kunnen doen moet ons skûtsje wel aan de hoge eisen van SKS voldoen.

Daarom heeft het bestuur in 2013 besloten een ander schip aan te schaffen, op advies van deskundigen en schipper. Eind 2012 bleek dat het skûtsje “Sûn en Wol” van Siete Meeter beschikbaar kwam. Dit skûtsje zeilt sinds seizoen 2013 als “It Doarp Huzum” in de SKS vloot . In 2017 en 2018 sloten we het kampioenschap af met een prachtige 7e plaats! In 2019 werd de verbetering doorgezet met een 5e plaats. Na het helaas niet doorgaan van het SKS kampioenschap in 2020 hopen we in 2021 naar de top 3 te gaan!

 

Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje

De stichting heeft tot doel “ It Doarp Huzum” mee te (kunnen) laten doen aan de wedstrijden. Aanschaf en onderhoud van materiaal en schip zijn kostbare aangelegenheden. Dit betekent dat er moet worden gezorgd voor genoeg financiële draagkracht om het skûtsje in de door de SKS vereiste wedstrijdvorm te brengen en te houden. Hoewel we erg gelukkig zijn met onze trouwe club sponsors, zijn nieuwe sponsoren altijd welkom!
Het sponsorschap brengt natuurlijk voordelen met zich mee.

Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje
KVK: 41001551
Rekening NL51ABNA0580251411 t.n.v. Huzumer Skûtsje

Contactgegevens secretariaat
contact@itdoarphuzum.nl

Volg ons op
Sociale Media