Het SKS skûtsjesilen met It Doarp Huzum staat bol van tradities. Vanaf het allereerste begin van het skûtsjesilen in Friesland is Lodewijk Meeter, zijn familie en het bekende witte skûtsje ‘It Doarp Huzum’ zeer nadrukkelijk aanwezig in de vloot van traditionele zeilschepen. De nazaten uit de Meeter familie zijn onlosmakelijk verbonden met de Friese cultuurdrager het skûtsjesilen. Naast traditie vindt er ook veel innovatie plaats binnen het skûtsjesilen. Denk alleen al aan de wedstrijdschepen en het continue doorontwikkelen en sneller maken van de huidige vloot. Afgelopen zaterdag was ik samen met Lodewijk Meeter aanwezig tijdens de jaarvergadering van de SKS, een bonte verzameling van schippers, eigenarencommissies en wedstrijdcommissies samen met het bestuur van de SKS. Gezamenlijk vormen wij de vereniging van de SKS en dus moeten wij ook gezamenlijk het culturele erfgoed – het SKS skûtsjesilen – blijven ontwikkelen en gereed maken voor de toekomst. Tijdens de SKS jaarvergadering ontstond die ‘eenheid’ gedurende de vergadering. Met name na een passievol en vurig pleidooi door de eigenarencommissie van het skûtsje Súdwesthoek. Dit gevolgd door positieve inbreng van verschillende schippers en commissies waaronder onze eigen inbreng over transparantie en evaluatie van de huidige zeilformule op basis van de nu reeds verbouwde schepen. Het voorstel van het SKS bestuur hieromtrent werd met enorme meerderheid aangenomen gevolgd door een emotioneel applaus. Op basis van dit laatste deel van de vergadering kan ik niet anders dan ontzettend positief zijn over de toekomst van het SKS skûtsjesilen en daarmee van ons eigen SKS skutsje ‘It Doarp Huzum’. Wij gaan met de gehele vloot een geweldige SKS toekomst tegemoet met alle 14 SKS skûtsjes.

Jacques Buith

Voorzitter Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje

Onderstaand het artikel hierover in de Leeuwarder Courant. Het verslag van de vergadering staat op de website van de SKS.