Door de SKS was aangekondigd: houdt 17 september vrij. Zonder nadere informatie en onder geheimhouding. Later werd bekend dat het koninklijk paar op- bezoek in Friesland ook de SKS-vloot zou bezoeken in verband met het 75 jarige bestaan van de SKS. Het verzoek was om met alle skûtsjes naar de Veenkoop te komen alwaar het koninklijk paar langs de skûtsjes zouden varen als een soort omgekeerde admiraliteitsgroet (laten zakken van de fok) en een aantal skûtsjes zouden aan aantal slagen bij de Veenhoop maken. En aldus geschiedde.

Het Jouster skûtsje Oeral Thûs en het volgschip van Joure – met dank aan schipper Rinus de Jong – gaven It Doarp Huzum een sleep van de Oude Schouw naar de Veenhoop en terug, zodat ook Huzum aanwezig kon zijn. Het koninklijk paar, met voorzitter René Nagelhout en commisaris van de Koning, de heer drs. A. Brok voeren op het startschip v De Zevenwolden an de SKS aan de skûtsjevloot voorbij. Ook werd een kort gesprek gevoerd met Jeroen Pietersma, schipper van Drachten.

Na afloop reikte de heer drs. Brok het jubileumboek Der Moat Syld wurde – waarvan Koning Willem Alexander het eerste exemplaar mocht ontvangen – uit aan alle schippers (overigens zoals op de foto te zien is samen met een schaal hapjes). Op de foto zien we schipper Johannes Meeter (links) het boek in ontvangst nemen van de commissaris van de Koning in Fryslân, de heer drs. A. Brok (uiterst rechts), op de achtergrond zien we SKS-voorzitter René Nagelhout, terwijl de schipper van Joure, Rinus de Jong, ook nog enigszins zichtbaar is.