Door de SKS was aangekondigd: houdt 17 september vrij. Zonder nadere informatie en onder geheimhouding. Later werd bekend dat het koninklijk paar op- bezoek in Friesland ook de SKS-vloot zou bezoeken in verband met het 75 jarige bestaan van de SKS. Het verzoek was om met alle sk没tsjes naar de Veenkoop te komen alwaar het koninklijk paar langs de sk没tsjes zouden varen als een soort omgekeerde admiraliteitsgroet (laten zakken van de fok) en een aantal sk没tsjes zouden aan aantal slagen bij de Veenhoop maken. En aldus geschiedde.

Het Jouster sk没tsje Oeral Th没s en het volgschip van Joure 鈥 met dank aan schipper Rinus de Jong 鈥 gaven It Doarp Huzum een sleep van de Oude Schouw naar de Veenhoop en terug, zodat ook Huzum aanwezig kon zijn. Het koninklijk paar, met voorzitter Ren茅 Nagelhout en commisaris van de Koning, de heer drs. A. Brok voeren op het startschip v De Zevenwolden an de SKS aan de sk没tsjevloot voorbij. Ook werd een kort gesprek gevoerd met Jeroen Pietersma, schipper van Drachten.

Na afloop reikte de heer drs. Brok het jubileumboek Der Moat Syld wurde 鈥 waarvan Koning Willem Alexander het eerste exemplaar mocht ontvangen 鈥 uit aan alle schippers (overigens zoals op de foto te zien is samen met een schaal hapjes). Op de foto zien we schipper Johannes Meeter (links) het boek in ontvangst nemen van de commissaris van de Koning in Frysl芒n, de heer drs. A. Brok (uiterst rechts), op de achtergrond zien we SKS-voorzitter Ren茅 Nagelhout, terwijl de schipper van Joure, Rinus de Jong, ook nog enigszins zichtbaar is.