Vrijdag 27 oktober troffen een twintigtal sponsors van het Huzumer Skûtsje elkaar tijdens een bierproeverij bij brouwerij Bjuster in Grou. Uiteraard was het proeven niet het centrale thema. Ontmoeting van sponsors met elkaar en met de schipper stond voorop. Aan de hand van – door Simon Vlas geselecteerde – beelden gaf schipper Johannes Meeter een toelichting op en uitleg van een aantal wedstrijdsituaties. Met name bepaalde startsituaties en de ligging van de startlijn gaf aanleiding tot uitleg en vragen van de kant van de aanwezigen.  Bestuurslid technische zaken Lodewijk Ezn. Meeter ging daarna nog uitvoerig in op de zeilformule – daarbij ver terug in de tijd gaande en enige herinneringen aan de streken van pake Lodewijk ophalend – waaruit naar voren kwam dat het optimaal proberen te profiteren van alle tijden is. Maar hij gaf ook aan dat onzes inziens met de huidige aanpassingen van een aantal skûtsjes niet de juiste keus is gemaakt. Uiteraard leidde dit ook tot discussie over hoe hiermee om te gaan en wat we als Huzum kunnen doen. Een geanimeerde avond werd afgesloten met de conclusie dat we hierbij de sponsors hard nodig zullen hebben.