Prettige Feestdagen

Bestuur, schipper en bemanning wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en sportief 2018.

Eerste obligaties uitgeloot

Van de uitgegeven obligatieleningen voor de aankoop van ons nieuwe skûtsje zijn inmiddels de eerste obligaties uitgeloot. De volgende obligaties zijn uitgeloot en hebben inmiddels al bericht gekregen van de penningmeester: 5-7-20-25-33-37-62-69-81-117-130-135-146-161...

Wedstrijddata SKS kampioenschap 2018

Het SKS kampioenschap 2018 zal worden gehouden van zaterdag 4 augustus t/m vrijdag 17 augustus. De SKS volgt het advies van Bouwend Nederland, de vereniging voor bouw- en infrabedrijven, voor wat betreft de datum van de bouwvak. Volgens traditie is het SKS...

Nabeschouwing SKS

Onderstaand stuk is overgenomen van Facebook account Zeilt voor een Meeter. Dit is een bemanningslid van Akkrum. De redactie van deze website plaats dit zonder enig commentaar.   Nabeschouwing SKS 2017 In deze nabeschouwing zal ik kijken hoe ver ik er naast zat...

Het zit erop!

Het SKS-Kampioenschap 2017. En we kunnen wel zeggen dat het dit jaar een bewogen kampioenschap was. Niet alleen voor de SKS maar ook voor It Doarp Huzum! Onder het motto “Huzum Foarut” hebben we toch een prachtige sprong voorwaarts gemaakt! Met een 7e...

Archief