Van de uitgegeven obligatieleningen voor de aankoop van ons nieuwe skûtsje zijn inmiddels de eerste obligaties uitgeloot.

De volgende obligaties zijn uitgeloot en hebben inmiddels al bericht gekregen van de penningmeester:

5-7-20-25-33-37-62-69-81-117-130-135-146-161 en 167

De originele obligaties moeten o.v.v. naam en bankrekeningnummer worden ingeleverd bij het secretariaat van onze stichting. Dit kan ook per post naar het volgende adres:

Stichting ‘Vriendenclub het Huzumer Skûtsje
Oudebiltdijk 442
9076 GN  Sint Annaparochie

Het is natuurlijk ook mogelijk uw obligatie(s) te schenken aan de stichting en dit is inmiddels in een aantal gevallen al gedaan. Wij willen de schenkers hiervoor hartelijk danken!

Bestuur It Doarp Huzum