Deze week is er een nieuwe sponsor bijgekomen! Warmtemeterservice B.V. (WMS) uit Leeuwarden. WMS was al lid van de Club van 100 en treedt dus nu toe tot de sponsorclub.

Warmtemeterservice B.V. is gespecialiseerd in het meten van energieverbruiken en verrekenen van energiekosten. De kernactiviteit richt zich op het meten van warmte. WMS bestaat sinds 1988 en is toonaangevend in de branche, niet in omvang of omzet, maar zeer zeker in kennis, mogelijkheden en gedrevenheid.

Van harte welkom WMS en bedankt voor je steun aan It Doarp Huzum!

Op de foto: Wouter Rietman namens de stichting en Wim Wiegers van Warmtemeterservice B.V. hebben het contract getekend.