Op zaterdag 19 november restte nog de laatste klus voor schipper en bemanning van it Doarp Huzum: het winterklaar maken van het skûtsje. Alles is weer netjes onderdak gebracht in de loods van Jan v.d. Veen aan de Schilkampen in Leeuwarden.

De avond stond in het teken van afscheid. Afscheid van schipper Lodewijk en zijn bemanning. Voorafgaand aan dat afscheid werd nog even stilgestaan bij de bestuurlijke zaken van afgelopen jaar, maar ook bij een ander afscheid. Dat van Johan Modderman, die in oktober definitief afscheid nam door dit leven te verlaten. Een man die nog lang in ieders herinnering zal voortleven.

Hierna kregen Lodewijk en zijn gezin warme woorden toebedeeld van het bestuur en daarbij als aandenken een zilveren skûtsje en een bos bloemen.

Bijzondere aandacht ging uit naar twee bemanningsleden met een bijzondere staat van dienst. Johannes Groenewoud, met wie we een paar jaar geleden al zijn dertig jarig jubileum mochten vieren, ontving uit handen van de nieuwe voorzitter een oorkonde voor zoveel jaren trouwe dienst.  Hannes heeft onder alle vijf de schippers van Huzum gediend. Een unicum binnen de SKS vloot.

Ook Gerrit Visser en zijn vrouw Annie Meeter werden even in het zonnetje gezet. Zij zijn jarenlang het reservepaar geweest en zeker Annie was – langer dan Gerrit uiteraard – een bepalend gezicht voor Huzum. Eerst bemanningslid bij Pake en daarna bij heit Eildert, maar ook een grote steun voor mem Sinie en broer Lodewijk in de tijd dat zij schipper waren. Ook de afgelopen vijf jaar stonden zij paraat en waren een grote hulp. Alle lof en waardering! Voor ruim 25 jaar op Huzum ontving ook Gerrit een oorkonde.

Alle bemanningsleden kregen bij afscheid niet alleen de waardering uitgesproken door bestuur en schipper, maar ook een klein presentje in de hoedanigheid van een flesje silersbitter.

Vanwege een statutaire leeftijdsregel namen we ook afscheid van Martin Harder, die een aantal jaar de voorzittershamer mocht hanteren.

Na deze officiële handelingen werden de prijzen van het afgelopen seizoen onder het genot van een hapje en drankje verloot. Alle (ex-) bemanningsleden kregen daarnaast nog het koperen herinneringsplaatje van de SKS en – hoewel de waardering gróót was – een kleine attentie, (maar met liefde gegeven),  van het schippersechtpaar.

Het werd uiteindelijk toch weer gezellig en wederom een latertje. Onze dank gaat uit naar Arie van der Wal van Zalen Tivoli (en zijn dames in de bediening) voor de gastvrijheid.