Van de uitgegeven obligatieleningen voor de aankoop van ons nieuwe skûtsje zijn inmiddels de obligaties van 2018 uitgeloot.

De volgende obligaties zijn uitgeloot en krijgen binnenkort bericht van de penningmeester:

12, 17, 28, 35, 43, 64, 87, 96, 103, 109, 115, 123, 140 en 170

De originele obligaties moeten o.v.v. naam en bankrekeningnummer worden ingeleverd bij het secretariaat van onze stichting. Dit kan ook per post naar het volgende adres:

Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje
It Bûterfabryk 19
9001 DN Grou

Het is natuurlijk ook mogelijk uw obligatie(s) te schenken aan de stichting en dit is inmiddels in een aantal gevallen al gedaan. Wij willen de schenkers hiervoor hartelijk danken!

Bestuur Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje