Van het bestuur

Het jaar 2014 was voor It Doarp Huzum een leerzaam jaar. Met ons nieuwe skûtsje, overgenomen in 2013, hebben we weer een stap vooruit gezet en kunnen we terugzien op een geslaagd jaar.
In 2015 wordt ons skûtsje 90 jaar maar ze is nog bijzonder vitaal.
Het wordt een belangrijk jaar voor de Stichting It Doarp Huzum. Het bestuur is vorig jaar een nieuwe weg ingeslagen en heeft vooral geprobeerd het imago weer wat op te frissen. Dat heeft onder andere geresulteerd in het ontwerp van een nieuw logo, met natuurlijk het zeilteken LM.
Nieuwe kleding, shirts, broeken, truien en zeilpakken zijn aangeschaft en geeft de club weer een frisse uitstraling. Wij hebben hiervoor de stimuleringsprijs van de Provincie Friesland ontvangen.
Het binnenhalen van nieuwe sponsoren verloopt nog moeizaam, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de recessie waarin wij ons bevinden. Met elkaar zetten wij de schouders er onder.
Bestuurlijk zijn wij nog niet op sterkte. Wij zoeken nog een aantal mensen die mee willen denken om It Doarp Huzum weer als “club” mee te laten doen in de voorste gelederen. Reeds twee nieuwe mensen hebben zich bereid getoond zich in te zetten voor It Doarp Huzum, echter, mocht u hier ook iets voor voelen en tijd en ruimte hebben, dan kunt u via de website contact opnemen of een telefoontje plegen naar een van de bestuursleden.
Het skûtsje heeft weer zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad in Grou. “Skipper” Lodewijk en zijn bemanning hebben weer veel schuur- en verfwerk verricht. Dit moest deze winter wat sneller gebeuren omdat ons skûtsje op Boot Holland komt te liggen op 6 februari a.s. We komen daar liggen op een stand, samen met ons oude skûtsje, de Sinnekening. Dit wordt een gezamenlijke stand van de SKS en IFKS om het skûtsjesilen te promoten.
Zaken die nog bij kunnen dragen om It Doarp Huzum de komende jaren nog sneller te maken zijn: nieuwe zwaarden, nieuwe giek, het voordek dat vervangen moet worden, lichter maken en op termijn nieuw grootzeil en nieuwe fokken.
Op dit moment ligt de prioriteit geld binnen te krijgen om het nieuw aangeschafte skûtsje eind 2016 af te lossen.
Uitdagingen genoeg.

Wij wensen een ieder een gezond en sportief 2015 toe.

Bestuur It Doarp Huzum