We krijgen de laatste tijd wel eens vragen over de regels bij het skûtsjesilen, wie heeft er voorrang, hoe gaat het in zijn werk bij de start of wat gebeurt er in de protestkamer.

Wij gaan dan ook een nieuwe rubriek starten: DE VRAAG VAN DE MAAND.

Hieronder de vraag van de maand  januari:

Wat doet een protestcommissie:

Deze maand de vraag wat er allemaal gebeurt in de protestkamer.

Iedereen die naar het skûtsjesilen kijkt, kan zien hoe er een rode vlag in het want gehesen wordt als zich een protestsituatie voordoet. Maar wat er daarna gebeurt, is nogal geheimzinnig.

De schipper zondert zich direct na de wedstrijd af met een secondant…dat is meestal de adviseur of iemand die veel van reglementen weet en goed van de tongriem gesneden is. Bij ons is dat momenteel Jaap Zwaga.

Als eerste proberen zij mensen te benaderen van andere skûtsjes die eventueel zouden willen getuigen. Dit is vaak een netelige kwestie omdat ieder “bang” is om de bal een keer teruggekaatst te krijgen. Meestal lukt dat dan ook niet. Daarna bekijken zij samen zorgvuldig de situatie vanuit elk perspectief en proberen die met behulp van de wedstrijdbepalingen/reglementen te beargumenteren. Vervolgens moeten zij dat weloverwogen op papier zetten, vergezeld van een situatieschets; net zoals bij een aanrijdingsformulier, alleen heet het dan een protestformulier.

Dit alles mag niet teveel tijd kosten, want het protest moet binnen 90 minuten na de wedstrijd afgehandeld worden. Een protest kost altijd een waarborgsom van €25,– t.g.v. de SKS. Bij te laat indienen van het protest kost het de protesterende schipper(s) ook nog eens 3 strafpunten.

In de protestkamer, ook wel zweethokje genoemd, worden beiden partijen alsmede de wedstrijdcommissie afzonderlijk verhoord. Daarna zal de jury een beslissing nemen en dit rapporteren aan alle betrokkenen. De uitspraak volgt meestal dezelfde avond. De winnende partij krijgt de punten die horen bij zijn klassering. De verliezende partij krijgt er 14. Een protest kan ook niet-ontvankelijk verklaard worden als de jury niet tot een eenduidig besluit kan komen. In dat geval heeft geen van beide partijen winst of verlies. Zij krijgen de punten die hen toekomt.

Een schipper die het niet eens is met de uitslag van het protest, kan ook in Hoger Beroep gaan bij de Zeilraad. Deze uitspraak zal uiteindelijk bindend zijn voor het puntenklassement.