Met grote trots melden wij dat de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje een beschermvrouwe heeft! Het gaat om Hilde Tjeerdema, wethouder van de gemeente Leeuwarden.

Wethouder Hilde Tjeerdema is verantwoordelijk voor jeugd, primair en voortgezet onderwijs, sport, publieke dienstverlening en digitalisering. Hilde was vanaf 2010 raadslid voor D66 Leeuwarden. Sinds 2012 was zij fractievoorzitter en in 2018 lid van het dagelijks bestuur. Zij woont samen met haar twee dochters en man in Huizum-West.

Hilde zal met regelmaat aanwezig zijn bij onze activiteiten die in de toekomst op het programma staan. Te beginnen met de sponsorbijeenkomst op 9 februari 2019 tijdens de watersportbeurs Boot Holland. Ook ons skûtsje It Doarp Huzum zal daar weer prominent aanwezig zijn. Wij verwelkomen Hilde aan boord van onze stichting en hopen veel mooie jaren tegemoet te gaan.

Hilde Tjeerdema met bestuursleden Simon Vlas (l) en Wouter Rietman (r) tijdens het jubileumfeest in oktober 2018.