Op 24 maart j.l. organiseerde de Dorpskerk Huzum voor flink wat publiek het concert Huzum, 鈥檛 Doarp, 鈥檛 Sk没tsje met mooie optredens van het Orkest voor Zieken en Zeevarenden (w.o. smartlappen die werden meegezongen) en Nanne Walma & Ankie die mooie diverse maritieme muziekstukken en liedjes ten gehore brachten. Lodewijk Ezn Meeter vertelde een verhaal uit vroegere jaren over de familie Meeter. Organisator en presentator Wim Hobers interviewde ons eigen oud-bemanningslid Ate Dijkstra en vertelde tussendoor verhalen over oud Huizum, o.a. over het smartelijke leven van de familie Laverman. Ook ons eigen promotieteam van het Huzumer sk没tsje was deze middag aanwezig en heeft een goede middag gehad met een aantal nieuwe donateurs en sponsors! Welkom aan de nieuwe vrienden van It Doarp Huzum!