Sponsor voorbeelden

Sinds begin 2013 beschikt de Stichting Vriendenclub It Huzumer Sk├╗tsje over een ander sk├╗tsje.┬áMet ‘It Doarp Huzum’ zal en kan Huzum weer successen nastreven zoals pake Loadewyk dat al deed.

Over ons sk├╗tsje

wij denken graag met u mee?