Het is helaas een flink aantal jaren geleden dat er met het Huzumer Skûtsje aansprekende resultaten zijn behaald in de SKS wedstrijdenreeks. Het bestuur en de diverse bemanningen  hebben er alles aan gedaan om dit  te veranderen, maar het is helaas niet gelukt.

Volgens kenners zal het nooit wat worden, want de rompvorm van “it Doarp Huzum” staat dit niet toe. Ook de nieuwe formule heeft daar geen verandering in kunnen brengen. Het ging daar en tegen alleen maar slechter. Huzum, toch al niet het snelste skûtsje, was volgens de nieuwe formule zelfs het op één na snelste skûtsje van de vloot en moest daarom ook nog eens zeiloppervlak inleveren. Je kunt dus je vraagtekens zetten bij de berekeningen volgens de nieuwe formule.

Dus werd het steeds duidelijker dat we een ander schip moesten zien te vinden.

Een schip met beduidend meer potentie, die ook mee zou kunnen doen in de strijd om de bovenste plaatsen. Maar een dergelijk schip is moeilijk te vinden en bovendien erg duur.  Je hebt het dan al snel over bedragen die de 2 ton te boven gaan. Voor Huzum eigenlijk niet haalbaar. Toch zijn we eind vorig jaar begonnen met plannen maken om te trachten voldoende geld in te zamelen om een ander schip aan te kunnen  schaffen.

In de herfst van 2012 werd bekend dat schipper Jappie Meeter van het Ljouwerter Skûtsje stopte als schipper. Zijn opvolger werd rond de jaarwisseling bekend gemaakt.  Het is Siete Meeter, broer van Pieter Meeter, schipper op Bolsward. Een achterneef van onze schipper Lodewijk Meeter.

Siete zou eigenlijk over twee jaar zijn broer op Bolsward opvolgen. Hij is eigenaar van het skûtsje, de “Sûn en Wol”, een skûtsje gebouwd in 1925 bij van der Werf in Drachten.  Een zogenaamde Buitenstverlaatster. De afgelopen jaren voer Siete met dit schip in de grote “A” klasse van de IFKS en eindigde uiteindelijk als 7e in het eindklassement. De “Sûn en Wol” is door Siete geheel volgens de voorschriften en specificaties van de SKS ingericht en uitgerust. Hij wilde het schip inzetten in de SKS wedstrijdreeks zodra hij schipper op Bolsward zou worden. Hij is nu echter schipper op de “Rienk Ulbesz” geworden en de eigenaarsstichting  van dit skûtsje wilde deze niet vervangen door de “Sûn en Wol”.

Hierdoor zou het schip voor de wal komen te liggen.  Direct na de jaarwisseling is er een overleg tot stand gekomen tussen de St. Vriendenclub It Huzumer Skûtsje en Siete en Sietske Meeter.  Het resultaat hiervan is  dat Huzum nu eigenaar is geworden van de “Sûn en Wol” . Het “Doarp Huzum”, ons eigen skûtsje, hebben we gelukkig kunnen verkopen. Echter een mogelijk kampioensschip is een keer zo duur als een schip dat, in ieder geval binnen de SKS, veroordeeld is tot een van de laatste plaatsen. Dus komen we helaas een fors bedrag te kort.

De “Sûn en Wol” wordt nu “It Doarp Huzum” en gaat dit jaar mee doen in de SKS wedstrijdenreeks en ‘It Doarp Huzum” wordt “Sinnekening” en gaat meezeilen in de C klasse van de IFKS met schipper Jan Sipke van der Veen. We hebben nu dus een schip dat, volgens de kenners, zeker mee kan doen tijdens de wedstrijden en ook bij de eersten kan finishen. Het schip is eind 2010 begin 2011 geheel gerenoveerd, het vlak is vervangen en het casco is geheel gestraald en door de Friesche Olie & Verfhandel geheel voorzien van een duurzaam verfsysteem. Dus zal het onderhoud van het schip de komende jaren beperkt kunnen blijven.

Nu nog het financiële probleem oplossen. De koopovereenkomst geeft  ons de tijd om in drie jaar het bedrag, € 65.000, dat we te kort komen, bijeen te brengen. Wij hebben daarvoor steun nodig. Wij hebben helaas nog maar een paar sponsors en we moeten ons uiterste best doen om hierin verandering te brengen. Ook moeten we meer leden voor onze Club van 100 werven en trachten het aantal donateurs te vergroten.

Wij willen u vragen of wij op uw steun kunnen blijven rekenen. Heeft u ideeën of adviezen waar wij gebruik van zouden kunnen maken, laat het ons dan a.u.b. weten. Wij zullen u via onze website en nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte houden van onze activiteiten en de behaalde resultaten.