Hilde Tjeerdema beschermvrouwe

Hilde Tjeerdema beschermvrouwe

Met grote trots melden wij dat de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje een beschermvrouwe heeft! Het gaat om Hilde Tjeerdema, wethouder van de gemeente Leeuwarden. Wethouder Hilde Tjeerdema is verantwoordelijk voor jeugd, primair en voortgezet onderwijs, sport,...
Obligaties 2018 uitgeloot

Obligaties 2018 uitgeloot

Van de uitgegeven obligatieleningen voor de aankoop van ons nieuwe skûtsje zijn inmiddels de obligaties van 2018 uitgeloot. De volgende obligaties zijn uitgeloot en krijgen binnenkort bericht van de penningmeester: 12, 17, 28, 35, 43, 64, 87, 96, 103, 109, 115, 123,...
Jubileumdag groot succes

Jubileumdag groot succes

Afgelopen zaterdag werd op en aan de Grote Wielen bij Leeuwarden het 50 jarig jubileumfeest van Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje gevierd. Skûtsjes op de Grote Wielen? Kan dat wel? Het bleek te kunnen; zowel het huidige skûtsje It Doarp Huzum als het vorige...
6 oktober jubileumfeest 50 jaar

6 oktober jubileumfeest 50 jaar

6 oktober a.s. is het jubileumfeest van Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje. We gaan overdag iedereen de gelegenheid geven eens mee te varen op It Doarp Huzum. Beide skûtsjes die voor de Stichting hebben gezeild, het eerste ‘it Doarp Huzum’ (huidige ‘Sinnekening’)...

Archief