Wedstrijd Sneek

01/08 Sneek (Johannes Groenewoud, zwaardenman SB) Na een rumoerige nacht –  een binnenvaartschip voer zo snel over het Prinses Magrietkanaal dat deze door zijn golfslag schade aanrichtte aan menig schip –  kon op de finaledag op de Snitsermar nog eenmaal...

Wedstrijd Lemmer do

31/07 Lemmer (Ron de Vries, schotenman) De tweede dag in de Lemster baai gaf een stevige wind aan die zou gaan afnemen gedurende de wedstrijd. Met één reef in het grootzeil zagen we het Ljouwerter Skûtsje inzeilen met de kleurrijke  jubileumfok. Bij de start werd de...

Wedstrijd Lemmer wo

30/07 Lemmer (André Groenewoud, lierenman) De laatste keer dat we uit de Lemster baai kwamen was tijdens Lemmer Ahoy met een eerste plek. Met die gedachte was iedereen zelfverzekerd aan boord. Sjoerd Rijpstra bleef achter bij het volgschip. Vandaag was hem de...

Wedstrijd Woudsend

28/07 Woudsend (Sjoerd Rijpstra, foarhâlder/voordekker) Het was nog steeds niet gedaan met de buikgriep. Nu ontbraken Jorn Jansen en schipper Lodewijk Hzn. Meeter. Gerrit Visser nam als reserveschipper het helmhout vandaag dan ook over. Gerrit had in de...

Wedstrijd Stavoren

26/07 Stavoren (Jaap Zwaga, adviseur) De buikgriep sloeg om zich heen in de skûtsjevloot. Ook wij ontkwamen er niet aan. Zwaardenman Henri van Dijk was vandaag geveld. Met een nog herstellende Henk Zijlstra moest ook de tweede schotenman Ron de Vries vandaag verstek...

Archief